Mental Health Online verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Er wordt gewerkt volgens de volgende gedragscodes:

 • Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (leidend principe voor integriteitsbeleid)
 • Gedragscode voor Gezondheidsonderzoek
 • Beroepscode voor Psychologen

Er wordt voldaan aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens stelt. Indien nodig worden onderzoeksprotocollen voorgelegd aan een Medisch Ethische Commissie, zodat ook wordt voldaan aan de Wet Mensgebonden Onderzoek.

Mental Health Online verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij deze derden betrokken zijn bij het onderzoek en aan hen per overeenkomst dezelfde vertrouwelijkheid is opgelegd, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Werkingssfeer

Dit privacystatement geldt voor de persoonsgegevens, die in het kader van wetenschappelijk onderzoek, informatieverstrekking en diensten worden verzameld door Mental Health Online. Er wordt onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens en verkeersgegevens.

Persoonsgegevens

Tijdens onze dienstverlening wordt er in sommige gevallen gevraagd naar uw persoonsgegevens. Deze omvatten bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum en kunnen worden gebruikt:

 • Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken
 • Om in te schatten of de betreffende dienstverlening voor u bedoeld is
 • Om u te laten weten of de betreffende dienstverlening geschikt is voor u of niet
 • Om u inloggegevens te verstrekken voor deelname aan bepaalde dienstverlening
 • Om u na afloop van de dienstverlening via de e-mail/sms uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst om na te gaan hoe het met u gaat en uw mening te vragen over de dienstverlening
 • Om u na het invullen van vragenlijsten persoonlijk te berichten
 • Om de dienstverlening te evalueren
 • Voor administratieve doeleinden
 • Om het onderzoek of de dienstverlening te evalueren
 • Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek

Verkeersgegevens

Bij het bezoeken van onze website(s) worden verkeersgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum bezoek of aanmelding, de tijdsduur die u ingelogd bent, surfgedrag, IP-adressen en URL’s en kunnen worden gebruikt:

 • Voor beheertechnische doeleinden zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers.
 • Voor administratieve doeleinden zoals de verwerking van nota’s.
 • Voor het bepalen van de effectiviteit van dienstverlening.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Mental Health Online of de Vrije Universiteit Amsterdam, tenzij:

 • Mental Health Online / Vrije Universiteit Amsterdam dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen.
 • dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan websites van Mental Health Online

 • De websites van Mental Health Online bevatten links naar sites die niet door of in opdracht van Mental Health Online zijn vervaardigd. Mental Health Online is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Cookies

Op de delen van de websites die alleen toegankelijk zijn voor deelnemers wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en ter vergemakkelijking van het gebruik van de omgeving. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden aangemaakt. Lees meer over het cookiebeleid van Mental Health Online.

Beveiliging gegevens

Mental Health Online maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures tegen diefstal, verlies en misbruik door derden en zorgt dat uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.

Bewaartermijn

Mental Health Online bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben verzameld. Persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

 

Wijziging Privacyverklaring

Mental Health Online behoudt zich het recht deze privacy statement te wijzigen. De privacy statement is online beschikbaar voor inzage op www.mentalhealthonline.nl/privacy en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

Dit privacystatement is bijgewerkt op 10 januari 2016.