Vragenlijst voor Gezinsproblemen (VGP)

COTAN-beoordeling 1999

  • betrouwbaarheid: voldoende
  • begripsvaliditeit: goed
  • criteriumvaliditeit: voldoende
  • normen: onvoldoende

Betrouwbaarheid

Onderstaande informatie is afkomstig uit de handleiding, tenzij anders vermeld.

De samenhang tussen de scores van vaders en moeders uit hetzelfde gezin (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) varieërt van .59 tot .79. De Cronbach’s alpha (interne consistentie) van de schalen varieërt van .72 tot .97. De betrouwbaarheid is in 1999 door de COTAN als voldoende beoordeeld.

Validiteit

Er is onderzoek gedaan naar de begripsvaliditeit en de criteriumvaliditeit.
Om de begripsvaliditeit te meten is gekeken naar de samenhang tussen scores op de VGP en andere instrumenten voor gezinsfunctioneren. De samenhang tussen de VGP en de FAD (Family Assessment Device, Epstein, Baldwin & Bishop, 1983) varieërt tussen de .27 en de .56 en is voor alle schalen significant. De samenhang tussen de VGP en de GDS (Gezins Dimensie Schalen, Buurmeijer en Hermans, 1988) is op bijna alle schalen significant en matig hoog, variërend van .33 tot .56. Tot slot is gekeken naar de samenhang tussen de VGP en de NGT (Nijmeegse Gezinsrelaties Test, Oud & Welzen, 1989). De NGT scores van de moeder ten aanzien van het kind hangen matig tot hoog samen met de scores op de VGP, variërend van .32 tot .66. Een overeenkomstig beeld werd gevonden voor de samenhang tussen de VGP en de NGT.

Om de criteriumvaliditeit te meten zijn de scores van de normgroep vergeleken met de gegevens van de groep die het afgelopen jaar hulp hebben gezocht bij een instelling voor GGZ of jeugdhulpverlening, ervan uitgaand dat in laatstgenoemende groep meer gezinsproblemen bestaan. De percentages verklaarde variantie voor de significante verschillen tussen groepen op basis van hun klinische status (hulpvraag vs. geen hulpvraag) waren voor zeven van de negen schalen groot.De COTAN heeft in 1999 de begripsvaliditeit als goed beoordeeld en de criteriumvaliditeit als voldoende.

Normering

De normgegevens zijn afkomstig van 368 gezinnen uit de provincie Zuid-Holland, waardoor deze niet representatief zijn. Om dezelfde reden heeft de COTAN in 1999 de normen als onvoldoende beoordeeld, ook zijn de normen inmiddels meer dan 15 jaar oud.

Literatuur

Koot, H.M. (1997). Handleiding bij de vragenlijst voor gezinsproblemen. Rotterdam: Erasmus Universiteit.