Vragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag (VOG)

De VOG is een vragenlijst om de emotionele- en gedragsproblemen van kinderen en jeugdigen met een verstandelijke handicap in kaart te brengen. De vragenlijst bestaat uit een ouderversie (VOG-O) en een versie voor leerkrachten of activiteitenbegeleiders (VOG-L). De VOG is ontwikkeld naar het model van de CBCL, op basis van gedragsbeschrijvingen van kinderen met een verstandelijke beperking.

Doel

De VOG meet emotionele en gedragsproblemen bij jeugdigen met een verstandelijke handicap, zoals gezien door de ogen van ouders/verzorgers en leerkrachten/begeleiders dagopvang.

Doelgroep

De VOG is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een verstandelijke handicap.

Materialen

De VOG bestaat uit:

  • een handleiding
  • een vragenlijst voor ouders/verzorgers: VOG-O
  • een vragenlijst voor leerkrachten/activiteitenbegeleiders: VOG-L

Leeftijd

6 – 19 jaar