Suïcidaliteit onder Jongeren omvat acht educatieve modules over suïcidaliteit die online en zelfstandig gevolgd kunnen worden. Deze modules hebben tot doel het proces van (vroegtijdig) signaleren, bejegenen en doorverwijzen van (mogelijk) suïcidale jongeren te bevorderen. Ze zijn bedoeld voor professionals die door hun werk vaak met jongeren te maken hebben.

De e-learning modules hebben betrekking op suïcidaliteit onder adolescenten van 12 tot 20 jaar. De inhoud van de modules is met grote zorg samengesteld in overleg met experts over suïcidaliteit, professionals uit het veld en communicatie experts. De effectiviteit van de modules is door middel van wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Doel

De e-learning modules worden aangeboden om de competentie van professionals op het gebied van suïcidaliteit bij jongeren te vergroten en daardoor het proces van (vroegtijdige) signalering, bejegening en doorverwijzing van (mogelijk) suïcidale jongeren te bevorderen. Ook wordt u kennis aangeboden over wat te doen bij een daadwerkelijke suïcide. De kennis die u opdoet door de modules te volgen kunt u gebruiken om uw vaardigheid in de signalering van en omgang met suïcidaliteit bij jongeren te verbeteren.

Doelgroep

Deze modules zijn bedoeld voor professionals, die door hun beroep regelmatig in contact komen met jongeren, zoals leden van zorg advies teams op scholen, pedagogisch of psychologisch medewerkers, coaches, leerkrachten. Professionals hebben na het volgen van de modules meer kennis over het onderwerp en ervaren meer zelfvertrouwen en een verbetering van vaardigheden met betrekking tot suïcidaliteit onder jongeren. Ook bevelen zij het volgen van de modules zeer aan voor andere professionals. Professionals die in scholen werken ervaren een grotere toename van vaardigheden dan professionals die in de (jeugd) GGZ werken.

Lees meer over de doelgroepen

Wanneer u door uw werk vaak met jongeren te maken heeft, bestaat de kans dat u geconfronteerd wordt met een jongere die ten gevolge van problemen in zijn of haar leven erover denkt om suïcide te plegen. Deze jongeren blijven helaas vaak onzichtbaar totdat het te laat is. Jongeren die ernstige suïcidegedachten hebben dienen echter (vroegtijdig) gesignaleerd en geholpen te worden.

Met de e-learning modules Suïcidaliteit onder Jongeren kunt u uw kennis over suïcidaliteit vergroten en uw vaardigheden versterken. Hierdoor vergroot u de kans dat u de jongere in nood sneller signaleert en het proces van bejegening en doorverwijzing goed vorm geeft.

Resultaat

Na het volgen van de acht modules hebt u meer kennis over:

  • Suïcidaliteit onder jongeren, de achtergronden en het vóórkomen daarvan en de gebruikte methoden.
  • Wat de belangrijkste risicofactoren voor suïcidaliteit zijn en wanneer deze factoren het risico op suïcidaliteit vergroten.
  • Bijzonderheden van suïcidaliteit onder jongeren uit etnische minderheidsgroepen.
  • Waarschuwingssignalen voor suïcidaliteit en het belang daarvan.
  • Het hoe en waarom van een gesprek met een (mogelijk) suïcidale jongere.
  • Het hoe en waarom van een gesprek met de ouders van een (mogelijk) suïcidale jongere.
  • Hoe eerste hulp te verlenen na een suïcidepoging en hulpdiensten in te schakelen.
  • Richtlijnen voor scholen voor zorg en nazorg na suïcide of een suïcidepoging van een leerling.

Start de module

Opzet en materiaal

Modules

U volgt zelfstandig acht korte e-learning video’s. Deze bevatten een overzicht van de leerdoelen, de relevante informatie en soms voorbeelden. U kunt elke module bekijken wanneer en zo vaak als u zelf wilt. De modules hebben een logische opbouw. Het is niet aan te bevelen om modules over te slaan.

Uw mening

Nadat u de laatste module bekeken hebt, wordt u gevraagd uw mening te geven over de modules en de bruikbaarheid daarvan. Uw mening is belangrijk om de modules eventueel verder te kunnen verbeteren. U verleent het veld van suïcidepreventie een grote dienst door uw mening te geven.

Aanvullende informatie

Behalve de modules bevat deze site een grote hoeveelheid aanvullende informatie over suïcidaliteit en over suïcidaliteit bij jongeren in het bijzonder. U vindt een selectie van films en documentaires, artikelen en boeken over het onderwerp. Daarnaast vindt u een aantal links naar relevante websites.