Vragenlijst voor Gezinsproblemen (VGP)

Gebruik

De VGP bestaat uit 130 items die door de ouders op een schaal van 0 (helemaal niet van toepassing) tot en met 2 (duidelijk of vaak van toepassing) worden gescoord. Voorbeelden van vragen zijn ‘Ik weet niet goed wat de kinderen de hele dag doen’ en ‘Sommigen in ons gezin verzorgen zichzelf niet goed’.

Ouders vullen de vragenlijst zelfstandig en los van elkaar in, waarbij er iemand beschikbaar is die eventuele vragen kan beantwoorden en kan controleren of de vragenlijst op de juiste manier is ingevuld. Een psycholoog of orthopedagoog scoort de vragenlijst op het Scoreformulier.

Indien niet de volledige vragenlijst kan worden afgenomen kan de afname worden beperkt tot de eerste 29 vragen in de vragenlijst over zaken die mogelijk een probleem vormen in het gezin.