Vragenlijst voor Gezinsproblemen (VGP)

Met de Vragenlijst voor Gezinsproblemen kan men een eerste indruk verkrijgen van de visie van ouders of verzorgers op eventuele moeilijkheden of problemen in het gezin.

Doel

Met de Vragenlijst voor Gezinsproblemen wordt een eerste indruk verkregen van de visie van ouders of verzorgers op eventuele moeilijkheden of problemen in het gezin.

Doelgroep

Gezinnen

Materialen

De VGP bestaat uit:

  • vragenlijst
  • scoringsformulier
  • handleiding

Leeftijd

0 – 25 jaar