Conclusie

Depressie bij adolescenten komt veel voor, is ernstig en leidt tot morbiditeit en mortaliteit op de lange termijn. Het is belangrijk dat allen die betrokken zijn bij de begeleiding van jongeren en hun gezinnen op de hoogte zijn van het probleem, zodat adolescenten met een hoog risico kunnen worden gescreend, beoordeeld en de juiste behandeling kunnen krijgen. Preventieve interventies bij hoog-risicogroepen zullen waarschijnlijk steeds belangrijker worden.