Tips voor niet-specialisten

  • Overweeg, wanneer u zich zorgen maakt over gedrag of prestaties van een adolescent, dat er mogelijk sprake is van depressie, zelfs wanneer de adolescent niet in de eerste plaats last heeft van stemmingssymptomen
  • Denk eraan dat depressie kan worden gepresenteerd met gedragsproblemen, onverklaarde lichamelijke symptomen, (ver)slechte(rde) schoolprestaties, weigering om naar school te gaan, angst en middelenmisbruik
  • Vraag naar zelfmoordgedachten en -intenties
  • Vraag ouders met een depressie over zorgen over hun puberende kinderen
  • Geef zo mogelijk, wanneer er sprake is van (lichte) depressie, de adolescent en zijn of haar ouders / verzorgers informatie over de aandoening en begeleide zelfhulpstrategieën (zie bijvoorbeeld https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/(311053)-nji-dossierDownloads-WatWerkt_Depressie.pdf)
  • Als er sprake is van matige tot ernstige depressie, steeds aanhoudende lichte depressie, complicerende psychotische kenmerken, suïcidaliteit of andere psychiatrische risicofactoren, zorg dan voor verwijzing naar diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en adolescenten. Blijf intussen alert.