Suïciderisico

Een van de grootste zorgen – ook geuit in de media – bij het voorschrijven van antidepressiva van de nieuwe generatie is dat ze het risico op suïcide bij adolescenten zouden verhogen. Voorzichtigheid is echter geboden bij het interpreteren van de resultaten van onderzoek naar dit risico, omdat onbehandelde depressie bij adolescenten zelf tot suïcidaliteit kan leiden en het niet duidelijk is in hoeverre medicatie daaraan ook bijdraagt. Overzichtsstudies laten zien dat de voordelen van antidepressiva groter waren dan het risico op zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen. Het is hoe dan ook erg belangrijk om het risico op zelfmoord bij adolescenten met depressie goed in de gaten te houden, ongeacht de behandelingskeuze.