Welke adolescenten lopen het grootste risico om een depressieve stoornis te ontwikkelen?

Onder adolescenten hebben drie groepen een verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressieve stoornis.

  1. Adolescenten die al wel depressieve symptomen hebben maar nog niet voldoende om de diagnose depressie te stellen, hebben een twee- tot driemaal groter risico op het ontwikkelen van toekomstige depressieve episodes dan degenen zonder dergelijke symptomen.
  2. Kinderen van ouders met een voorgeschiedenis van depressie hebben in de adolescentie drie tot vier keer meer risico om een depressie te ontwikkelen dan die van ouders zonder psychiatrische voorgeschiedenis.
  3. Bij adolescenten die eerder een depressie hadden, is het percentage recidieven hoog: de depressie komt bij 50 tot 70% van hen binnen vijf jaar na de eerste diagnose weer terug.