Mental Health Online Nieuwsbrief – november 2017

Nieuwe tests beschikbaar

Zoals u van ons gewend bent gaat MHO door met het beschikbaar stellen van informatie over goed onderzochte, voor kinderen en jongeren geschikte vragenlijsten, tests en interventiemethoden. Recent zijn publicaties verschenen over de validiteit en bruikbaarheid van de DAPP-BQ-A, de RCADS, de IDT en het VRIENDEN programma. Deze methoden worden komende tijd op MHO beschreven en beschikbaar gesteld voor geïnteresseerde gebruikers.

Vragenlijsten

  • De DAPP-BQ-A (Dimensions of Personality Pathology – De Dimensional Assessment of Personality Pathology – Basic Questionnaire for Adolescents (DAPPBQ‐A) en de verkorte versie Dimensional Assessment of Personality Pathology – Short Form for Adolescents (DAPP‐SF‐A) bieden psychologen, psychiaters en andere professionals in de kinder‐ en jeugd geestelijke gezondheidszorg een gedetailleerd beeld van persoonlijkheidspathologie bij hun cliënten. Beide instrumenten zijn ontwikkeld ten behoeve van een uitgebreide diagnostiek van dimensies van persoonlijkheidsstoornissen en klinisch relevante persoonlijkheidskenmerken bij jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar. De DAPP‐BQ‐A bestaat uit 290 items die 18 lagere‐orde dimensies van persoonlijkheidspathologie in kaart brengen. Deze 18 dimensies zijn: Ondergeschiktheid, Cognitieve Vervorming, Identiteitsproblemen, Affectieve Instabiliteit, Oppositionaliteit, Angst/Bezorgdheid, Sociale Vermijding, Achterdocht, Onveilige Hechting, Narcisme, Zelfbeschadiging, Spanningsbehoefte, Ongevoeligheid voor de Emoties van Anderen, Afwijzing, Gedragsproblemen, Beperkte Uiting van Emoties, Intimiteitsproblemen en Compulsiviteit. De DAPP‐SF‐A bevat 144 items die dezelfde 18 dimensies in kaart brengen. De lijst is even valide als de lange versie. Binnenkort komt de vragenlijst beschikbaar via Hogrefe Uitgevers.

 

  • De RCADS (Revised Child Anxiety and Depression Scale) is een door kinderen en jongeren in te vullen vragenlijst met schalen die horen bij de DSM-IV criteria voor angst en depressieve stoornissen. Onderzoek in Australië, Denemarken, de VS en nu ook Nederland heeft de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument aangetoond. Momenteel wordt, in een samenwerking tussen de GGD Amsterdam en de Vrije Universiteit, onderzoek gedaan naar de validiteit en bruikbaarheid van een verkorte versie van de RCADS. De bedoeling dat deze geschikt wordt voor kinderen en jongeren van 8 – 18 jaar.

Test

  • De IDT (Interactive Drawing Test) De IDT is een nieuw ontwikkelde, interactieve test met als doel het niveau en de kwaliteit van wederkerig gedrag te meten bij kinderen van 6 tot 18 jaar. Het wederkerig gedrag wordt gemeten tijdens een gestandaardiseerde realistische interactie. De IDT levert een bijdrage aan de signalering en diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij kinderen met gewone intelligentie of een licht verstandelijke beperking. Bij de – standaardiseerde – afname van de IDT maken het kind en de onderzoeker samen een tekening. Aan de hand van de reacties van het kind wordt wederkerig gedrag gemeten aan de hand van vier schalen: Beurtgedrag, Wederkerige interactie, Wederkerige interactie in initiatief anderen Wederkerige flexibiliteit. Afname van de test duurt ongeveer 10 minuten. Binnenkort komt de test beschikbaar via Hogrefe Uitgevers.

 

Interventie

  • Het VRIENDEN-programma (FRIENDS for Life …) is een preventieprogramma tegen angst en depressie voor kinderen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs. Het programma komt oorspronkelijk uit Australië en wordt wereldwijd gebruikt en onderzocht. Het programma kan ingezet worden als universeel preventieprogramma, voor alle kinderen ongeacht of er al klachten aanwezig zijn; als selectief preventieprogramma, voor kinderen uit risicogroepen zoals vluchtelingen; en als geïndiceerd preventieprogramma, voor kinderen die al angst- of depressieve klachten hebben, maar nog geen klinische stoornis. Naar de effectiviteit van het gebruik van VRIENDEN als geïndiceerd preventieprogramma is de afgelopen jaren in Nederland onderzoek gedaan, wat heel bemoedigende resultaten heeft opgeleverd.

 

Mental Health Online op NPO Radio1

Op maandag 3 april 2017 besteedde het NPO Radio1 programma Nieuws en Co aandacht aan MHO. Het programma bracht onder de aandacht dat onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam een gratis online training ontwikkelden die handvatten biedt om suïcidaliteit bij jongeren te signaleren en te voorkomen. Het programma sprak erover met Hans Koot, emeritus hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de VU en een van de makers van de cursus. Én met Margreet van der Veen, studentendecaan aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Zij spreekt geregeld met studenten die met zelfmoordgedachten kampen en ze volgde de online training.

Beluister hier de uitzending: http://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/402699-suicidale-jongeren-herkennen-door-online-training