Samenvatting

  • Depressie komt wereldwijd voor bij 1 tot 6 % van alle adolescenten. Depressie komt vaker voor na de puberteit, vooral bij meisjes, en leidt tot veel leed bij jongeren en hun gezin. Depressie gaat samen met beperkingen in de omgang met anderen en in het functioneren op school. Het voorspelt ook suïcide, opzettelijke zelfbeschadiging en slechte lichamelijke gezondheid en kan het begin markeren van langdurige problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. Vroegtijdige behandeling en preventie van depressie bij adolescenten is daarom van groot belang. Depressie is echter moeilijk te herkennen en te behandelen in deze leeftijdsgroep, en het betrekken van jongeren bij preventieve en vroege-interventieprogramma’s is een uitdaging voor de jeugdgezondheidszorg.
  • Diagnostische criteria voor depressie bij adolescenten zijn dezelfde als voor volwassenen, maar de primaire presentatie kan verschillend zijn (bijvoorbeeld gedragsproblemen, weigering om naar school te gaan)
  • Voor milde depressie lijkt cognitieve gedragstherapie effectief te zijn. Omdat er vaak wachtlijsten zijn in de jeugd-ggz, kan in lichte gevallen in eerste instantie minder gespecialiseerde ondersteunende behandeling en begeleide zelfhulp worden gebruikt
  • Voor de behandeling van matige tot ernstige depressie, wordt medicatie – hoewel gebruik daarvan bij jongeren niet onomstreden is – en cognitieve gedragstherapie aanbevolen
  • Het suïciderisico moet zorgvuldig in de gaten worden gehouden
  • Het is belangrijk om ook de eventuele depressie van de ouder(s) te behandelen