Waarom is het belangrijk om depressie bij adolescenten te onderkennen?


Bij adolescenten is er vaker sprake van onderdiagnose en onderbehandeling van depressie dan bij volwassenen. Hoewel echte depressies niet vaak voorkomen bij kinderen stijgt het percentage snel na de puberteit, vooral bij meisjes, met tal van risico’s op de korte en lange termijn. Depressie heeft een negatief effect op schoolresultaten, opleidingsniveau en relaties en het heeft negatieve gevolgen op lange termijn voor de lichamelijke gezondheid en het functioneren op de volwassen leeftijd. Hoewel de in de meeste gevallen depressie bij adolescenten aanvankelijk verdwijnt, komt deze bij 50 tot 70% van hen binnen vijf jaar na de eerste diagnose weer terug. Depressie bij adolescenten gaat ook gepaard gaat met een verhoogd risico op suïcide (11 tot 27 keer zo vaak als bij niet-depressieve adolescenten). Suïcide is in alle landen een van de drie belangrijkste doodsoorzaken in deze leeftijdsgroep. Gegeven deze effecten is het van groot belang depressie tijdig te onderkennen en behandelen.