Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)

De DERS (Gratz & Roemer, 2004) is een vragenlijst voor adolescenten en volwassenen bedoeld om moeilijkheden in de emotieregulatie te meten. De vragenlijst is samen met de eerste auteur in het Nederlands vertaald en wordt gebruikt in onderzoek gericht op klinische groepen en groepen uit de algemene bevolking. In Nederlands onderzoek (Neumann e.a., 2010) werd de factorstructuur, eerder aangetoond bij volwassenen, bevestigd voor adolescenten. Vrouwelijke adolescenten scoorden hoger op vier van de zes DERS factoren dan mannelijke adolescenten. DERS factoren waren zinvol gerelateerd aan externaliserende en internaliserende problemen van adolescenten. De resultaten suggereren dat de DERS betrouwbaar gebruikt kan worden bij adolescenten en dat de moeilijkheden in emotieregulatie gemeten met de DERS van betekenis kunnen zijn in de diagnostiek. In een onderzoek onder een grote groep jongeren in Duitsland (Neumann & Koot, 2011) werden betekenisvolle verbanden gevonden tussen problemen in de emotieregulatie, zoals gemeten met de DERS, en opvoeding en kwaliteit van de relatie tussen de jongere en diens moeder.


De vragenlijst van DERS is alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Hier kunt u inloggen of registreren

Gratz, K.L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 41-54.

Neumann, A., van Lier, P.A.C., Gratz, K.L., & Koot, H.M. (2010). Multidimensional assessment of emotion regulation difficulties in adolescents using the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Assessment, 17, 138-149. Klik hier om te downloaden

Neumann, A., & Koot, H.M. (2011). Emotionsregulationsprobleme im Jugendalter: Zusammenhänge mit Erziehung und der Qualität der Mutter-Kind-Beziehung. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 43, 153-160.