Mental Health Online (MHO) biedt wetenschappelijk gefundeerde informatie en methoden ten behoeve van de bevordering van de geestelijke gezondheid en het welbevinden van jongeren tussen 0 en 30 jaar.

Het gaat om online, downloadable en interactieve teksten, films, clips, vragenlijsten, tests, apps en trainingen. Deze zijn gericht op zowel groepen als individuen en hebben bewezen waarde voor de bevordering van een gezonde geestelijke ontwikkeling en voor de onderkenning, monitoring en vermindering van emotionele en gedragsproblemen.

Ook wordt via dit portal online wetenschappelijk onderzoek op de betreffende gebieden uitgevoerd.

Mental Health Online is een groeiportal. In eerste instantie bedoeld voor professionals, maar later ook voor ouders en jongeren.