De bijdragen op deze site zijn geleverd door een team van wetenschappers en professionals onder leiding van Hans Koot. Hun naam, affiliatie en e-mailadres vindt u hieronder.

Prof. dr. Hans Koot is hoogleraar ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingspsychopathologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dr. Sander Begeer is universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dr. Rezvan Ghoncheh is projectleider in Rotterdam en is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze hield zich gedurende haar onderzoek bezig met de ontwikkeling en implementatie van educatieve suïcide e-learning modules voor professionals.

Prof. dr. Ad Kerkhof is hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.